Iz dnevnika istraživača: Dobro je biti biolog u tropima!